BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi

 

Yayınlar

Kıbrıs Türk Tarihi ile İlgili Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Makaleler

1. Mehmet Balyemez, "Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan Düzensiz Göçmenler ve KKTC?nin Göçmen Politikaları", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Year 2019, Volume, Issue 5, pp. 517-531; https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibad/issue/47758/626477.

2. Mehmet Balyemez, " TMT'nin Kuruluş Tarihi Hakkında KKTC'de  Yanlış Oluşan Kamusal/Toplumsal Hafıza (İngikliz Arşiv Belgeleri Işığında", Turkish Studies History, Yıl 2018, Sayı 13/16, ss. 35-53; DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14136; https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=71e050a0-e49a-4222-9cd2-714a3f2165c6%40redis

3. Mehmet Balyemez, "İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs?ta Çıkarılan İkinci Rum İsyanı (18-19 Aralık 1954)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Yıl 2021, Sayı 37/103, ss. 217 - 252; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1730508.

4. Mehmet Balyemez ve Fuat İnce, "Mondros'tan Lozan'a Kadar Olan Dönemde Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2018, Sayı 10, ss. 855-870; https://doi.org/10.20875/makusobed.467555;https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/612800.

5. Mehmet Balyemez, "Kıbrıs Türk Toplumunun Devletleşme Sürecinde Mülkiye'nin Etkisi (İsmail Bozkurt'un Deneyimleriyle", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl 2020, Sayı 11/8, ss. 710-725;https://doi.org/10.21076/vizyoner.703652; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1006034.

6. Mehmet Balyemez, "Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Tarih Öğretimi", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Sayı 40/3, ss. 1193-1217; https://doi.org/10.17152/gefad.792895; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1282800.

7. Mehmet Balyemez ve Tuba Yavaş, "Osmanlı'dan İngiliz Dönemine Kıbrıs Türk Eğitimi ve Türk İşleri Komisyonu Raporu (1878-1960)", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2020, Sayı 32, ss. 179-195; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1282800; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1126711.

8. Mehmet Balyemez, " Kıbrıs Sorununda Dönüm Noktası: 1 Nisan 1955 EOKA Saldırıları (İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında)", Tarihin Peşinde, Yıl 2021, Sayı 25, ss. 249-269; http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi25/TP25_11.pdf.

9. Mehmet Balyemez, "Kıbrıs Türklerinin İlk Siyasi Gençlik Örgütlenmesi: Lefkoşa Türk Millî Gençlik Birliği-1953 (İngiliz Belgeleri Işığında)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Yıl 2021, Sayı 38/105, ss.225-250; https://doi.org/10.33419/aamd.1114163; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2417524.

10. Mehmet Balyemez, "Kıbrıs Türk İşçilerinin İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Örgütlenmeleri", Tarihin Peşinde, Yıl 2016, Sayı 15, ss. 231-255; http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi15/M15_09.pdf.

11. Balyemez, M. (2022). KIBRIS SORUNU?NDA ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM: KIBRIS TÜRKTÜR PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ İLE İLİŞKİLERİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 1709-1728 . DOI: 10.30798/makuiibf.979807

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1. Mehmet Balyemez,"İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri", Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021.

2. Mehmet Balyemez, " Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor", Akademisyen Kitabevi, Ankara 2020.

3. M. Balyemez (2022), "İNGİLTERE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ İSTİHBARAT FAALİYETLERİNE KESİTSEL BİR BAKIŞ ( KIBRIS, ORTA DOĞU VE TÜRKİYE)"  Prof. Dr. Bige Sükan?a Armağan Cumhuriyet Tarihi Yazıları, KÖMEN Yayınları, Ankara 2022. (pp.369-402).

4. M. Balyemez (2022), "Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi'nin Belirlenmesine Yönelik Girişimler"  KIBRIS'TA TÜRK VARLIĞI,  İDEAL Yayıncılık, Ankara 2022, (pp.427-458).