BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi

 

Hedefler

1. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası?nın jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik önemi ile Türkiye?nin güvenliğine ve ulusal çıkarlarına etkileri, Doğu Akdeniz?deki gelişmelerin Türkiye?ye, Bölgeye ve Bölge ile yakından ilgili ülkeler, bölgedeki dengelere etkilerini ortaya koyacak bilimsel araştırmalar, analizler ve projeler yapmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek, barış koşullarını geliştirmek.

2. Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Adası?nın yakın tarihi üzerine bilimsel/akademik çalışmalar yapmak, bu amaçla araştırma yapmak isteyenlere çalışma programları/planları yapan bir Merkez olarak hizmet vermek.

3. Merkez?de yapılacak araştırmalar arasından akademik değerlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu tarafından seçilenlerin yayınlanmasına ilgilinin onayının alınması halinde karar vermek.

4.  Kıbrıs Türk halkı yakın tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen her bir derece için iki öğrenciye Başkent Üniversitesince yıllık burs programında öngörülmüş olması halinde burs verilebilmesi.

5. Kıbrıs gerçeklerini ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı tarihi süreçleri, uluslararası ilişkiler, uluslararası devletler hukuku, siyasi tarih, diplomasi süreçleri, ekonomik, sosyal (sosyolojik), insan hakları, insanbilimi (antropoloji), nüfus yapısı (demokrafik yapı) gibi alanlarda yaşanan süreçleri bilimsel olarak ortaya koyan objektif çalışmaları yapmak.

6. Kıbrıs Türk halkının; siyasi, hukuki, kültürel ve sosyal mücadelelerini ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenecek; sempozyum, panel, konferans, sergi vb. bilimsel faaliyetlerde gündeme getirmek.

7. Kıbrıs da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz?deki gelişmeleri konu edinen bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya katılmak suretiyle Kıbrıs Türk halkına on yıllardır yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalar ile Türkiye?nin Kıbrıs politikasının hukuki, siyasi, coğrafi ve demografik temellerini anlatmak.

8. Kıbrıs Türk halkının sosyal, kültürel, ekonomik kalkınması amacıyla projeler üretmek ve bu projelerin gerçekleşebilmesi için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak.

9. Kıbrıs uyuşmazlığı hakkında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına danışmanlık ve kaynak desteği sağlamak.      

10. Kıbrıs Türk halkının tarihi, kültürü, sosyal ve ekonomik durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Radyo/TV programları ve dijital platformadaki etkinliklere katılmak.

11. Kıbrıs ile ilgili çalışacak araştırmacıların yararlanmasına sunmak amacıyla birinci ve/veya ikinci elden kaynakların da yer alacağı dökümantasyon merkezi ve arşiv  oluşturmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)?nde baskısı yapılan ve ülkemizde ulaşılamayan kaynakların temin edilebilmesi amacıyla KKTC?deki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak.

12. KKTC?deki kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek.

13. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz?deki güncel gelişmeleri takip etmek ve ihtiyaç duyulması halinde bu gelişmeleri rapor halinde sunmak ve/veya danışmanlık yapmak.

14. KKTC?deki milli günler olan; 15 Kasım (KKTC?nin Kuruluş Yıldönümü), 21 Aralık (Şehitleri Anma Haftası), 20 Temmuz (Barış ve Özgürlük Bayramı), 1 Ağustos (Milli/Toplumsal Direniş Bayramı), 8 Ağustos Erenköy Direniş/Destanı etkinlikleri planlamak, TV programlarına katılmak, sosyal medya hesaplarından duyuru yapmak suretiyle farkındalığı ve Kıbrıs Milli davamıza ilgiyi/bilinci arttırmak.

15. Hem Türkiye hem de KKTC?de faaliyet yürüten üniversitelerde aynı amaçla kurulmuş merkezlerle işbirliği yapmak suretiyle ortak projeler gerçekleştirmek.

16. Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi?nin sonraki yıllarda önce Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi daha sonra ise Kıbrıs Tarihi Enstitüsü?ne dönüşebilmesi için idari ve teknik alt yapı hazırlıkları yapmak ve gerekli çalışmaları projelendirmek ve kurumsal altyapıyı hazırlamak.